Raad van Toezicht

Het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf en LangeLand Ziekenhuis zijn bestuurlijk onderdeel van de Stichting Reinier Haga Groep en hebben een gezamenlijke Raad van Toezicht (RvT). De RvT bestaat uit onafhankelijke leden met een ruime bestuurservaring op relevante terreinen in de zorg en maatschappij. De achtergrond van de leden is medisch, juridisch, financieel of bestuurlijk. De RvT benoemt de leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Reinier Haga Groep. De RvB legt aan hen verantwoording af. Daarnaast heeft de RvB de goedkeuring van de RvT nodig voor onder meer de jaarrekening en belangrijke strategische beslissingen over de toekomst van ziekenhuizen. Verder is de RvT een klankbord voor de RvB bij bestuurlijke en strategische vraagstukken.

De Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep bestaat per 1 juli 2018 uit:

  • Dhr. A.J.M. Loogman, RA
  • Dhr. drs. E.B. Mulder, voorzitter
  • Dhr. drs. W. Oosterom
  • Mevr. prof.dr. M.B. Vroom
  • Mevr. mr. T.E.M. Wekking, vicevoorzitter