HagaZiekenhuis voorbereid op drie grote verhuizingen

Verhuisbericht kaal

Op woensdag 29 april 2015 verhuizen het Juliana Kinderziekenhuis, de Kinder Spoedeisende Hulp en het Haga Juliana Geboortecentrum van de Sportlaan naar de locatie Leyweg van het HagaZiekenhuis. Een gigantische operatie.

  • De Kinder Spoedeisende Hulp (KinderSEH) wordt in het HagaZiekenhuis gevestigd in het Haga Spoedplein en is bereikbaar via de ingang aan de Escamplaan.
  • Het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) en het Haga Juliana Geboortecentrum (HJGC) komen in de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg 275. Daar zijn ook het Geboortehotel Haga en het Ronald McDonaldhuis gehuisvest. Ze zijn allen bereikbaar via de hoofdingang van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg.
  • De poliklinieken van het Juliana Kinderziekenhuis verhuizen een dag eerder,  op 28 april 2015, naar het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg 275 en zijn bereikbaar via de hoofdingang van het HagaZiekenhuis.

Aan de grote verhuizingen is maanden van voorbereiding voorafgegaan door artsen, verpleegkundigen, verhuiscoördinatoren, technici en andere medewerkers. Ook de Ambulancedienst en politie Haaglanden zijn hierbij nauw betrokken.

De verhuizingen van de Sportlaan naar de Leyweg beginnen woensdag 29 april om 6.30 uur. Patiënten worden na het ontbijt met ambulances en speciale wagens vervoerd van de Sportlaan naar de Leyweg. Het vervoer wordt begeleid door (motor)agenten om de verhuizing zo vlot mogelijk te laten verlopen. De opgenomen kinderen worden begeleid door verpleegkundigen en hun ouders of begeleiders. Rond 13.30 uur zijn naar verwachting de verhuizingen afgerond en krijgen de patiënten lunch op de nieuwe locatie.

Beter voor iedereen

De verhuizingen naar de nieuwe locatie is nodig om de kwaliteit van de zorg op hoog niveau te houden. De nieuwbouw biedt de mogelijkheid om de zorg in te richten volgens de nieuwste inzichten. De concentratie van de acute medische voorzieningen op één locatie is beter voor de patiënt en ook voor de zorgverleners.

Kinder SEH alleen nog op de Leyweg!

Voor iedere ouder is het van belang te weten dat zij bij spoedzorgvanaf 29 april 2015 (vanaf 10.30 uur) op de Kinder SEH van het Haga Spoedplein van locatie Leyweg terecht kunnen. Volg de routeborden via de Escamplaan.

Vanaf woensdag 29 april 2015 is er géén Spoedeisende Hulppost meer op de Sportlaan.