Welke zorg blijft er aan de Sportlaan?

De verhuizing van het Juliana Kinderziekenhuis, de Kinder SEH en het Haga Juliana Geboortecentrum heeft geen invloed op de overige zorg van het HagaZiekenhuis aan de locatie Sportlaan. Voor patiënten verandert er op deze locatie niets.
Wel kan het voorkomen, dat u wordt door verwezen naar locatie Leyweg voor onderzoek of een behandeling.

Voor spoedeisende zorg gaat u naar de huisarts of naar het Spoedplein van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg.

Poliklinieken Sportlaan

In onderstaand overzicht leest u lezen welke poliklinieken en afdelingen u aan de locatie Sportlaan kunt bezoeken.

 • Anesthesiologie
 • Bekkenbodemcentrum
 • Bijzondere Tandheelkunde poli
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Diabetesverpleegkundigen
 • Dialyse
 • Diëtetiek
 • Endoscopie
 • Fysiotherapie
 • Gipskamer
 • Gynaecologie
 • Hand- en Polscentrum
 • Heelkunde
 • Interne Geneeskunde
 • Kaakchirurgie
 • KNO (Keel Neus Oor), inclusief. Audiologie
 • Longfunctie en longziekten
 • MDL (Maag Darm Lever)
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Plastische Chirurgie
 • Reumatologie
 • Sophia Revalidatie (Hand- en Polscentrum)
 • Transferium
 • Urologie
 • Verloskunde  

Verpleegafdelingen

De volgende verpleegafdelingen blijven op de Sportlaan: Orthopedie, Plastische chirurgie en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.