Verslaglegging en Verantwoording

Zorginstellingen in Nederland moeten kunnen aantonen dat zij verantwoorde zorg leveren. Overheid en inspecties, maar ook zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties, volgen het HagaZiekenhuis nauwgezet. Op verschillende manieren kunnen zij de vinger aan de pols houden. Zo stelt het HagaZiekenhuis jaarlijks een jaarverslag op waarin informatie te vinden is over de activiteiten en ontwikkelingen van het voorafgaande jaar.
Verder maakt het HagaZiekenhuis gebruik van het systeem van prestatie-indicatoren om op een objectieve manier inzicht te geven in de kwaliteit en veiligheid van de ziekenhuiszorg. Dit systeem wordt ook door andere ziekenhuizen gebruikt, waardoor het mogelijk is gegevens te vergelijken.

Contact

Algemeen
Locatie LeywegLocatie Leyweg - Spoedplein

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Juliana KinderziekenhuisZorgplein Westland

Telefoon(0174) 417 227

image_3006Meer informatie