ISO 15189

RvA logoDe Raad voor de Accreditatie (RvA) heeft aan zowel LabWest als de afdeling Pathologie de ISO 15189 accreditatie toegekend. Dit houdt in dat een onafhankelijke partij de kwaliteit van de geleverde diensten en werkprocessen heeft bekeken en beoordeeld als zijnde goed.

Welk specialisme?

LabWest

Deze accreditatie geldt voor de laboratoria en bloedafname op alle locaties van LabWest (waaronder HagaZiekenhuis locaties Leyweg en Sportlaan). Daaronder vallen ook de trombosezorg en de zogenoemde 'sneltesten voor bloed en urine (POCT: point of care testing - hiervoor is de norm ISO 22870).

Met deze accreditatie stapt LabWest over van de oude Nederlandse CCKL norm naar de (strengere) internationale kwaliteitsnorm. Deze overstap is voor alle medische laboratoria de komende jaren verplicht. LabWest hoort bij de groep die als eerste de overstap weet te maken.

Door het nieuwe - en nu geaccrediteerde - kwaliteitssysteem stapt LabWest over naar een praktijk van reduceren van risico's, continue verbeteringen en preventieve acties. Hiermee kan de patiëntenzorg steeds verder verbeterd worden.

Pathologie

Ook de Pathologie is in 2017 van de oude CCKL norm naar de (strengere) internationale kwaliteitsnorm ISO 15189 overgestap.

Hoe lang is de accreditatie geldig?

  • De accreditatie voor LabWest is afgegeven op 29 april 2015 en is geldig tot 1 mei 2019.
  • De accreditatie voor Pahologie is afgegeven op 30 maart 2017 en is geldig tot 1 april 2018.

 

Contact

Algemeen
Locatie LeywegLocatie Leyweg - Spoedplein

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Juliana KinderziekenhuisZorgplein Westland

Telefoon(0174) 417 227

image_3006Meer informatie