NVZ Kwaliteitsvenster

Logo NVZ Kwaliteitsvenster 3Het Kwaliteitsvenster laat de algemene kwaliteit van een ziekenhuis zien op tien onderwerpen. Het Kwaliteitsvenster is ontwikkeld door ziekenhuizen in Nederland en door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met onderzoeksbureau SiRM, patiënten van ziekenhuizen, deskundigen op kwaliteitsgebied, ziekenhuisbestuurders, kwaliteits- en communicatieadviseurs van de ziekenhuizen. Dit in afstemming met patiëntenfederatie NPCF.

Wat betekenen de scores?

In het Kwaliteitsvenster staat hoe ziekenhuizen scoren. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score van het ziekenhuis, met een landelijke standaard of met andere ziekenhuizen in Nederland. Wijkt de score van het ziekenhuis hiervan af? Dan legt het ziekenhuis in een toelichting uit hoe dit komt. Het Kwaliteitsvenster zegt niet direct iets over de kwaliteit van een individuele behandeling.

Meer informatie over het kwaliteitsvenster vindt u op de site van het NVZ.

Klik op deze link voor het kwaliteitsvenster van het HagaZiekenhuis.