Sterftecijfers HSMR en SMR's 2014

Sterftecijfer HagaZiekenhuis lager dan landelijk gemiddelde

Het HagaZiekenhuis publiceert sinds 1 maart 2014 jaarlijks het sterftecijfer van het ziekenhuis en de sterftecijfers per aandoening. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht elk ziekenhuis de sterftecijfers bekend te maken.

Het HagaZiekenhuis heeft een HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) van 76 over 2014. Over de jaren 2012-2014 was HSMR 80.

Beide cijfers zijn significant lager dan het Nederlands gemiddelde. Als het cijfer lager is dan 100 (het landelijk gemiddelde), dan heeft het ziekenhuis minder sterfgevallen dan verwacht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt de berekening. Deze berekening is gemaakt met de gegevens van 87 Nederlandse ziekenhuizen.

Meer informatie sterftecijfers

Het sterftecijfer wordt berekend met een meetmodel, de HSMR. (Hospital Standardized Mortality Rate) Dat model geeft inzicht in het totale sterftecijfer van een ziekenhuis. Dit cijfer is de optelsom van de sterftecijfers per diagnosegroep (een groep van aandoeningen). Deze worden de SMR's genoemd (Standardized Mortalilty Rates).

Over de jaren 2012-2014 heeft het HagaZiekenhuis 12 SMR's die significant lager zijn dan het Nederlands gemiddelde.
Eén SMR is in 2014 significant hoger dan het Nederlands gemiddelde. De betreffende dossiers zijn onderzocht en er is sprake van een patiëntengroep op hoge leeftijd en met veel aandoeningen naast de opnamereden. Er is geen reden gevonden om aan te nemen dat de zorg of behandeling onvoldoende was.

De sterftecijfers zijn niet geschikt om ziekenhuizen onderling te vergelijken. In sommige regio's van het land sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis dan in het ziekenhuis. Daardoor kan het sterftecijfer in het ziekenhuis lager liggen dan in andere regio's. Ook kan het cijfer bijvoorbeeld beïnvloed worden doordat een ziekenhuis in de buurt een hospice heeft voor mensen die stervende zijn. Het ziekenhuis gebruikt het sterftecijfer daarom vooral om eventueel onderzoek te doen, zelf verder te verbeteren en risico's in kaart te brengen.

De Consumentenbond publiceerde in 2013 een leeswijzer sterftecijfers.

Contact

Algemeen
Locatie LeywegLocatie Leyweg - Spoedplein

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Juliana KinderziekenhuisZorgplein Westland

Telefoon(0174) 417 227

image_3006Meer informatie