Sterftecijfer HagaZiekenhuis lager dan landelijk gemiddelde

Het HagaZiekenhuis publiceert jaarlijks het sterftecijfer van het ziekenhuis en de sterftecijfers per aandoening. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht elk ziekenhuis de sterftecijfers bekend te maken.

Het HagaZiekenhuis heeft een HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) van 95 over 2020, dit is niet significant afwijkend. Over de jaren 2018-2020 is de HSMR 95.

De HSMR over de jaren 2018-2020 is significant lager dan het Nederlands gemiddelde. Als het cijfer lager is dan 100 (het landelijk gemiddelde), dan heeft het ziekenhuis minder sterfgevallen dan verwacht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt de berekening. Deze berekening is gemaakt met de gegevens van 77 Nederlandse ziekenhuizen.

Meer informatie sterftecijfers

Het sterftecijfer wordt berekend met een meetmodel, de HSMR. Dit model geeft inzicht in het totale sterftecijfer van een ziekenhuis. Dit cijfer is de optelsom van de sterftecijfers per diagnosegroep (een groep van aandoeningen). Deze groepen worden de SMR's genoemd. (Standardized Mortalilty Rates)

In 2020 en/of in de periode 2018-2020 heeft het HagaZiekenhuis  één significant lagere SMR dan het Nederlands gemiddelde (aandoeningen ontstaan in perinatale periode) en geen SMR’s die significant hoger zijn.

De sterftecijfers zijn niet geschikt om ziekenhuizen onderling te vergelijken. In sommige regio's van het land sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis dan in het ziekenhuis. Daardoor kan het sterftecijfer in het ziekenhuis lager liggen dan in andere regio's. Ook kan het cijfer beïnvloed worden doordat een ziekenhuis een hospice in de buurt heeft voor mensen die stervende zijn. Het ziekenhuis gebruikt het sterftecijfer daarom vooral om eventueel onderzoek te doen, zelf verder te verbeteren en risico's in kaart te brengen.

De Consumentenbond publiceerde in 2013 een leeswijzer sterftecijfers.