Dagbehandeling Juliana Kinderziekenhuis

Het Juliana Kinderziekenhuis is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen en de begeleiding van ouders. Alle artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zijn speciaal opgeleid om in een kinderziekenhuis te werken.

Op de website van het Juliana Kinderziekenhuis staat informatie over de gang van zaken in het ziekenhuis. Ook zijn er tips te vinden voor de begeleiding van een kind dat moet worden opgenomen.