Voorbereiding op het gesprek

Een goede voorbereiding op het artsenbezoek is van belang. Met behulp van de volgende tips is het makkelijker de informatie te krijgen die nodig is om zelf een juiste beslissing te nemen over het voorgestelde onderzoek, de behandeling of medicatie.

Voorbereiding op het gesprek

 • Bedenk wat u wilt vertellen.
 • Bedenk wat u wilt vragen. Schrijf uw vragen op.
 • Vraag uw apotheek om een medicatieoverzicht en controleer of dit klopt.

Meenemen naar de polikliniek

Tijdens het gesprek

 • Wat denkt de arts dat u mankeert (de diagnose)?
 • Welk onderzoek wil de arts laten doen? Welke behandeling stelt de arts voor?
 • Wat is het doel van het onderzoek en/of de behandeling? Zijn er eventuele alternatieven?
 • Wat zijn de eventuele gevolgen en risico's van het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wanneer en van wie krijgt u de uitslag van het onderzoek?
 • Wat zijn uw vooruitzichten (de prognose)?
 • Heeft u antwoorden gekregen op uw vragen?

Vraag eventueel aanvullend naar:

 • Voorlichtingsmateriaal
 • Patiëntenvereniging

Bovenstaand staat ook op het kaartje 'Haal meer uit uw artsenbezoek'.