Afspraken

U mag op zijn laatst 24 uur van tevoren uw afspraak annuleren of verzetten. 

Wegblijftarief

U betaalt een wegblijftarief van €45,- als u te laat afbelt of helemaal niets laat weten.
 

Dit doet u telefonisch bij de polikliniek waar uw afspraak is. Het telefoonnummer vindt u in uw afspraakbevestiging, de herinnerings-sms of op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen.

U kunt uw afspraak niet verzetten of annuleren door:

  • een antwoord te sturen op de afspraakbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen;
  • een bericht te sturen via sociale media.


Voor een afspraak met een specialist heeft u bijna altijd een verwijzing nodig van uw huisarts. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee of verwijst u online door via ZorgDomein.

Bij een klein aantal specialismen kunt u alleen terecht als u al patiënt bent in het HagaZiekenhuis. Dit geldt o.a. voor Fysiotherapie, Neuropsychologie, Medisch Maatschappelijk Werk en Diëtetiek. Alleen uw arts in het HagaZiekenhuis kan u naar deze specialismen verwijzen.

U kunt een afspraak maken via de telefoon of aan de balie van het specialisme. U vindt het telefoonnummer op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen. Bij een aantal specialismen kunt u ook online een afspraak maken. Dat doet u via het patiëntportaal. Dit portaal is beveiligd met DigiD.

De bevestiging van uw afspraak sturen wij via e-mail. Hierdoor bent u sneller op de hoogte als uw afspraak verandert. Alleen als wij geen e-mailadres hebben, sturen wij de bevestiging via de post. Het is dus belangrijk dat wij uw juiste e-mailadres hebben. U kunt uw e-mailadres doorgeven of wijzigen via het patiëntportaal MijnHaga

Een afspraakbevestiging per e-mail is sneller. U bent dus eerder op de hoogte. Het is bovendien duurzamer en goedkoper.

Ja, dit kan. Geef dit door aan bij de polikliniek waar u een afspraak heeft. U kunt het ook doorgeven bij de inschrijfbalie.

E-mail is niet een veilig communicatiemiddel. Om uw privacy te beschermen mogen wij alleen algemene gegevens van uw afspraak via e-mail versturen. Daarom staan alleen de datum en het tijdstip van uw afspraak in de bevestiging die u via e-mail ontvangt.

In ons patiëntportaal MijnHaga vindt u alle gegevens van uw afspraak.

Als u twijfelt of de informatie juist is, neemt u contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.

Heeft u geen afspraak, maar wel een sms ontvangen? We waarderen het als u belt naar de afdeling die in het SMS-bericht wordt genoemd. Wij proberen deze fout zo snel mogelijk te herstellen.

U moet zich bij een aanmeldzuil aanmelden voor alle bezoeken aan de polikliniek. Ook voor de bloedafname en een inloopafspraak bij het Radiologisch centrum. Hier leest u meer over het aanmelden bij de aanmeldzuilen.

Ja! Het HagaZiekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat ons ziekenhuis artsen opleidt tot medisch specialist. We noemen deze artsen ‘assistent in opleiding tot specialist’, kortweg AIOS. Een AIOS wordt altijd begeleid door een ervaren arts, die ook opleider is.

Ook werken bij ons ‘assistenten niet in opleiding tot specialist’, kortweg ANIOS. Deze gediplomeerde artsen hebben hun opleiding geneeskunde afgerond. Ze zijn alleen (nog) niet in opleiding tot medisch specialist. We noemen deze artsen ook wel ‘basisarts’. Ook zij worden begeleid door een ervaren arts.

Zowel een AIOS als ANIOS doet zelfstandig spreekuur. De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk.

Als uw hond gecertificeerd is, mag u deze uiteraard meenemen naar ons ziekenhuis. Natuurlijk zijn er situaties waarin de hulphond niet mee mag. Bijvoorbeeld op de Intensive Care of operatiekamer. Bespreek met uw behandelaar of een verpleegkundige of u uw hulphond mee kunt nemen.

Aanmeldzuilen

U kunt zich aanmelden met uw paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of vreemdelingendocument. Let er op dat het document waar u zich mee wilt aanmelden niet verlopen is.

Wij zijn wettelijk verplicht te controleren of u de persoon bent die bij het burgerservicenummer hoort. Controle van uw identiteit is ook belangrijk om de kosten van de behandeling bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Ja. Om zorg te ontvangen moet iedereen zich kunnen identificeren. Er is geen leeftijdsgrens. Dat heeft de overheid wettelijk bepaald. We moeten daarom het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter controleren.

Nee. U kunt zich alleen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

Laat uw identiteitsbewijs of verblijfsdocument controleren bij de inschrijfbalie. U krijgt dan een Haga-identificatiepas. Deze pas kunt u gebruiken bij de aanmeldzuilen.

Als u zich niet kan identificeren, dan kunnen de kosten van uw behandeling niet bij uw zorgverzekeraar declareren. We vragen u daarom een voorschot te betalen. U betaalt de rest van de kosten ook zelf. Hiervoor krijgt u een rekening. De kosten kunnen zeer hoog zijn. Bekijk de prijslijsten.

U meldt zich alleen aan via onze aanmeldzuilen als u een afspraak heeft op een van onze poliklinieken. In een aantal gevallen meldt u zich eerst bij de inschrijfbalie. Dat doet u als:

  • U voor het eerst in ons ziekenhuis komt als patiënt;
  • U geen geldig identiteitsbewijs hebt;
  • De zuil uw identiteitsbewijs niet herkent. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een oud model rijbewijs hebt; 
  • Wij geen foto van u in ons systeem hebben en deze niet uit uw identificatiebewijs kunnen scannen; 
  • U op de zuil aangeeft dat uw persoonsgegevens niet juist zijn;
  • U bij de zuil aangeeft dat u hulp nodig heeft bij het wijzigen van uw contactgegevens of de gegevens van uw zorgverlener.

Heeft u een geplande (dag)opname? Dan hoeft u zich niet te registreren bij een digitale aanmeldzuil. U hoort een aantal dagen voor uw opname waar en hoe laat u zich moet melden.

Wij registeren het type identiteitsbewijs en het documentnummer. Daarnaast ‘scannen’ wij de foto van uw identiteitsbewijs. Deze 3 onderdelen komen in uw elektronisch patiëntendossier (EPD) te staan.

Nee. Wij maken geen scan of kopie van uw identiteitsbewijs. We slaan alleen het documentnummer en uw foto op.

Ja, dat kan. Als u niet wilt dat we uw foto opslaan, meldt u zich bij elk bezoek eerst bij de inschrijfbalie om u te legitimeren. U legitimeert zich vervolgens ook bij uw behandelaar. De meeste patiënten kiezen hier niet voor.