De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Heeft u deze e-mail en/of bijlagen per vergissing ontvangen? Dan mag u deze niet openbaar maken, kopiëren of verspreiden. Breng in dat geval de afzender direct op de hoogte. Verwijder bovendien de e-mail en/of bijlagen.

Het HagaZiekenhuis staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail en ook niet voor de tijdige ontvangst daarvan.

Het HagaZiekenhuis gebruikt e-mail nooit voor het aangaan van verplichtingen.