Een operatie aan het hart of de grote bloedvaten rondom het hart is vaak groot en ingewikkeld. Bij zo’n operatie is daarom altijd een anesthesioloog met extra opleiding aanwezig: de cardio-anesthesioloog. Die zorgt voor de juiste verdoving (narcose). Ook houdt de cardio-anesthesioloog met bewakingsapparatuur uw hartslag en ademhaling goed in de gaten. Na de operatie zorgt deze cardio-anesthesioloog voor de juiste medicijnen tegen de pijn.

Cardio-anesthesiologie in het HagaZiekenhuis

Een hartoperatie bereiden we heel goed met u voor. Op de voorbereidingsdag op onze Preoperatieve polikliniek (POSA) krijgt u eerst wat onderzoeken. Zoals een hartfilmpje, longfoto en bloedprikken. Ook vult u een vragenlijst in. Dit doet u bij de nurse practitioner of physician assistent. Daarna bespreekt u met de cardio-anesthesioloog de soort anesthesie voor uw operatie. Bent u al in het ziekenhuis opgenomen? Dan krijgt u deze onderzoeken tijdens uw opname.