Kost het u moeite om uw urine of ontlasting op te houden? Dan helpen wij u in het Bekkenbodemcentrum. Eerst heeft u een gesprek met de specialist (een uroloog, een gynaecoloog of allebei). Daarna gaat u naar het spreekuur Verpleegkundige Continentiezorg. Een gespecialiseerd continentieverpleegkundige adviseert u hoe u met uw klachten om kunt gaan. Ook heeft u alle ruimte om uw vragen stellen.

Wat doet de continentieverpleegkundige?

De continentieverpleegkundige geeft u adviezen en instructies om met uw klachten om te gaan. Bijvoorbeeld adviezen over voeding, de beste houding op het toilet of over uw leefstijl. Of instructies voor het gebruik van een katheter (om uw blaas te legen), advies over verschillende opvangmaterialen en de vergoeding daarvan.

Onze continentieverpleegkundigen assisteren de uroloog, gynaecoloog, MDL-arts, bekkenfysiotherapeuten en de sexuoloog bij onderzoeken en behandelingen of voeren deze zelf uit.