Kost het u moeite om uw urine of ontlasting op te houden? Dan staan de specialisten van het Bekkenbodemcentrum voor u klaar. Uw eerste afspraak is met een uroloog en/of gynaecoloog. Zij willen graag meer weten over de problemen.

Bij de eerste afspraak is vaak ook een gespecialiseerd continentieverpleegkundige aanwezig. Zij helpt de arts bij onderzoeken en behandelingen. Sommige onderzoeken of behandelingen doet de verpleegkundige zelfstandig. Zoals urodynamisch onderzoek of PTNS. Dit is een behandeling bij incontinentie met behulp van elektrostimulatie.

De verpleegkundige is vaak ook aanwezig bij controlebezoeken. Ze beantwoordt al uw vragen en vertelt u hoe u het beste met uw klachten om kunt gaan.

Verpleegkundige continentiezorg in het HagaZiekenhuis

De gespecialiseerd continentieverpleegkundige geeft u advies over:

  • uw leefstijl
  • voeding en vochtinname
  • uw houding op het toilet
  • continentiemateriaal
  • katheterbenodigdheden

U krijgt ook instructies als dat nodig is. Bijvoorbeeld over:

  • zelfkatheterisatie
  • darmspoelen
  • het wisselen van een pessarium

Bent u geopereerd? Of heeft u een ingreep gehad? Dan belt de verpleegkundige u op om te vragen hoe het met u gaat. Als u vragen heeft, mag u natuurlijk ook zelf bellen. De continentieverpleegkundigen zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar.