De aorta is de belangrijkste slagader in het hart. Als er afwijkingen aan uw aorta ontdekt worden, is dit vaak ernstig. Uw cardioloog bekijkt hoeveel spoed er bij uw operatie nodig is. Bij een verwijding in de aorta (aneurysma) en loslating van de binnenwand in de aorta (aortadissectie) moet bijvoorbeeld snel worden geopereerd. Want bij een aneurysma bestaat de kans dat de aorta scheurt. En bij een aortadissectie kan een  ophoping  van bloed tussen de binnen en buitenwand van de aorta ontstaan. Dit zijn levensbedreigende situaties.

Aortachirurgie in het HagaZiekenhuis

De cardiochirurgen in het Hart- en Longcentrum werken voortdurend aan het nog verder verbeteren van de operatietechnieken. Zo worden de risico’s bij het opereren van de aorta steeds kleiner. Tijdens uw behandeling werkt het hele cardiochirurgisch team nauw samen. Zo werkt de hartchirurg zij aan zij met een gespecialiseerde operatie-assistent en een cardio-anesthesioloog. En aorta-operatie duurt vaak tussen de 4 en de 8 uur. Na de behandeling verblijft u nog even in het ziekenhuis. Ons team kan u dan goed in de gaten blijven houden en complicaties voorkomen.