Als de elektrische prikkels naar het hart niet goed lopen, ontstaat er een storing in het hartritme. De behandeling begint meestal met medicijnen. Maar steeds vaker behandelen we deze hartritme stoornissen door de verkeerde prikkels te blokkeren. Dit doen we met bevriezing of verhitting van het hartspierweefsel. Deze behandeling heet een ablatie. De cardioloog die zich hierin gespecialiseerd heeft, heet elektrofysioloog. Zij doen eerst elektrofysiologisch onderzoek (EFO) om de afwijking op te sporen.

Ablatie in het HagaZiekenhuis

In het HagaZiekenhuis kiezen onze cardiologen steeds vaker voor een ablatie. Uit onderzoek blijkt dat dit een succesvolle techniek is, zonder de bijwerkingen van medicijnen. Samen met u kiezen we voor de ablatietechniek die het beste past bij uw klachten. De ablatie gebeurt op de hartkatheterisatiekamer en duurt tussen de 1,5 en 3 uur. Via een sneetje in uw lies wordt de ablatie-katheter naar het hart geleid. Vaak wordt er bij een katheter-ablatie een algehele verdoving (narcose) gebruikt.