Als uw hart niet regelmatig klopt, kan een pacemaker, ICD of hartritme-monitor u helpen. Dit zijn zogenaamde cardiale implantaten. Deze kleine apparaatjes (devices) houden uw hartritme onder controle. Bijvoorbeeld bij een te laag of een gevaarlijk verstoord hartritme. Ze worden onder de huid en op het hart aangebracht. Dit is een kleine operatie die in de hartkatheterisatiekamer gebeurt.

Er kunnen verschillende devices worden geïmplanteerd:

  • Een hartritme-monitor om het hartritme te controleren en eventuele stoornissen vast te leggen. Deze behandeling duurt ongeveer 30 minuten.
  • Een pacemaker als het hartritme te laag is of de pompfunctie niet goed werkt. Deze behandeling duurt ongeveer 60 – 120 minuten.
  • Een ICD als er (mogelijk) gevaarlijke ritmestoornissen zijn of u hier een grote kans op heeft. Deze behandeling duurt ongeveer 60 – 120 minuten.

Met een pacemaker komt u regelmatig op controle bij de pacemakertechnicus. Deze meet het apparaatje door of leest het uit.

Pacemaker, ICD en hartritme-monitor in het HagaZiekenhuis

Als u een pacemaker of ander cardiaal implantaat in het hart heeft gekregen, komt u daarna voor de technische controles naar de Pacemakerpoli. Deze vindt u in het Hart- en Longcentrum op locatie Leyweg. Binnen het HagaZiekenhuis wordt voortdurend gewerkt aan het nog beter maken van de zorg bij cardiale implantaten. De cardiologen die gespecialiseerd zijn in cardiale implantaten doen dit samen met de hartchirurgen en de pacemaker technici.