Contactpersoon en begeleider

Tijdens en na uw behandeling willen we graag contact op kunnen nemen met een van uw naasten. Geef daarom de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon door. Deze persoon moet telefonisch bereikbaar zijn op de dag van uw behandeling.

Na de dagbehandeling mag u meestal al snel naar huis. In sommige gevallen is het belangrijk dat iemand u kan begeleiden. Regel dit voor uw dagopname.

Instructies

Als dat nodig is, geeft de verpleegkundige u van tevoren instructies voor uw behandeling.