Het 'kenniscentrum voor astma' in het HagaZiekenhuis is een regionaal centrum voor (ernstig)astma. Als het vrijwel zeker is dat iemand astma heeft, dan kan de huisarts de patiënt naar de speciale polikliniek in het HagaZiekenhuis verwijzen. Op deze polikliniek brengen wij de longproblemen in kaart en bespreken we de behandelmogelijkheden. Mensen met ernstig astma ervaren een hoge ziektelast en hebben intensieve medische zorg nodig. Van belang is daarom dat de zorg rondom deze groep optimaal is georganiseerd.

Binnen de longafdeling van het HagaZiekenhuis is jaren lang expertise opgebouwd met de diagnostiek en behandeling van ernstig astma. De nieuwste diagnostische technieken en behandelingen zijn hier beschikbaar. Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats om de zorg voor patiënten met ernstig astma in de toekomst nog verder te verbeteren.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe geneesmiddelen en andere behandel methodes ontwikkeld voor ernstig astma. Om na te gaan of iemand hiervoor in aanmerking komt, vindt een uitgebreide beoordeling plaats door een longarts met als aandachtsgebied ernstig astma. Alle patiënten worden daarna in een multidisciplinair astma-team besproken. Naar aanleiding hiervan krijgt de patiënt van zowel de longarts als de verpleegkundige een persoonlijk advies.

Erkenning Topklinische Zorg

Het kenniscentrum ernstig astma/longgeneeskunde heeft een STZ-erkenning voor Topklinische zorg. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. In deze zorg zijn we dus expert!


Wij staan voor u klaar

Zo worden wij beoordeeld

Hoe is de zorg in ons ziekenhuis? Niemand weet dat beter dan onze patiënten. Daarom vragen we ze regelmatig onze zorg te beoordelen.

Lees meer

Nieuws en agenda

Introductietekst bij de actualiteit.

Alle nieuwsberichten