De fysiotherapeuten van het team Longziekten behandelen u als u bent opgenomen op de afdeling Longziekten of MDL. We begeleiden u bij ademoefeningen, maar ook bij het herstel na een longoperatie of longaanval. U krijgt individuele longfysiotherapie of poliklinische longrevalidatie. We doen er alles om ervoor te zorgen dat u thuis zo goed mogelijk kunt functioneren. De behandeling start na verwijzing van de longarts.

COPD/Astma

Als u bent opgenomen na een longaanval, krijgt u van speciale oefeningen. Hierdoor kunt u gemakkelijker slijm ophoesten uit de longen. U krijgt ook oefeningen om activiteiten in uw dagelijks leven beter uit te kunnen voeren. Hierbij is extra aandacht voor de ademhaling.

Coronavirus/COVID-19

Na een opname met COVID-19 moet u uw conditie en spierkracht weer opbouwen. Dit doet u door te oefeningen te doen. De fysiotherapeut vertelt welke oefeningen u in de eerste 6-8 weken het beste kunt doen.

Cystic Fibrosis (CF)

De fysiotherapeuten van het CF-centrum behandelen volwassen CF-patiënten tijdens de opname in het ziekenhuis en op de polikliniek. Het is fijn als u de oefeningen thuis kunt doen.  Daarom helpen we u graag om dit mogelijk te maken.

Longoperatie

Na een longoperatie of VATS (Video Assisted Thorascopie) komt de fysiotherapeut bij u langs met ademoefeningen. We leggen u ook uit wat u kunt doen om slijm op te hoesten uit uw longen. En u krijgt tips voor het herstel in het ziekenhuis en thuis.

Longrevalidatie

Heeft u klachten door uw longaandoening? Longrevalidatie helpt u hier mee om te gaan. U traint 12 weken lang, 2 tot 3 keer per week. Het belangrijkste doel is beter te functioneren in het dagelijks leven en lichaamssignalen te herkennen. Het programma bestaat uit duur- en krachttraining, sport en spel, functionele oefeningen en wandelen.