Ziekten die een afwijking in het bloed veroorzaken, worden bestreden op onze afdeling Hematologie. Hierbij horen ook kwaadaardige bloedziekten als leukemie, lymfeklierkanker of multiple myeloom (hemato-oncologische ziekten). De subafdeling Immunohematologie/Stamcelunit (IHSCU) is hierin een belangrijke schakel. In dit laboratorium worden de bloedcellen onderzocht via beenmergmorfologie, immunofenotypering, moleculaire diagnostiek of hemafarese. Zo kan de juiste diagnose worden gesteld en de beste therapie worden gestart.

Immunohematologie/Stamcelunit (IHSCU)

De afdeling is ook een laboratorium voor stamceltransplantatie. Hier bewerken we stamcellen die uit het bloed zijn geoogst. Deze bewerkte stamcellen kunnen we met een stamceltransplantatie aan patiënten geven als zij een zeer zware chemotherapie hebben gehad. Zo kunnen we de behandeling steeds beter op maat maken.