Voor de verdere ontwikkeling van onze zorg is wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Daarom doet onze afdeling Hematologie zelf wetenschappelijk onderzoek. Bovendien werken we mee aan landelijk en internationaal onderzoek.

Statisch onderzoek

Voor onderzoek levert de afdeling hematologie anonieme gegevens aan. Een een aantal gevallen is ons ziekenhuis verplicht deze gegevens aan te leveren. Wij leveren gegevens aan bij de volgende organisaties: 

Deze gegevens (met uitzondering van de gegevens voor de PALGA) zijn anoniem. Ze zijn dus niet direct herleidbaar tot een patiënt. Voor deze registraties zijn reglementen opgesteld waarin ook de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen.

Wetenschappelijk onderzoek 

Tot slot voert de afdeling Hematologie ook wetenschappelijk onderzoek uit. Artsen (in opleiding) kunnen aan de hand van gegevens uit onze databestanden onderzoek naar bepaalde ziektebeelden of behandelmethoden doen. Wij zijn verplicht om materiaal (bloed/ beenmerg) voor (vervolg)onderzoek 15 jaar te bewaren.

Mogelijk krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U ontvangt dan vooraf uitgebreide informatie hierover. Deelname is overigens volledig vrijwillig.

Heeft u er bezwaar tegen dat uw overgebleven bloedmateriaal gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek? Geef dit dan aan bij uw arts. Deze legt dit vast in uw medisch dossier.