Heeft u een Hematologische aandoening en moet u worden opgenomen? Dan wordt u opgenomen op verpleegafdeling 15B - Klinische hematologie op de 15e etage van ons ziekenhuis. 

Uw opname op verpleegafdeling 15B 

De afdelingssecretaresse ontvangt u op de verpleegafdeling en brengt u naar uw kamer. Zij meldt aan de voor u verantwoordelijke verpleegkundige dat u er bent. De verpleegkundige geeft u uitleg over de gang van zaken. Ook krijgt u een rondleiding over de afdeling als dit nog niet in het poliklinisch traject gebeurd is.

Op de eerste opnamedag neemt de verpleegkundige met u een gezondheidsvragenlijst (anamnese) door. Tijdens dit gesprek komen verschillende zaken aan bod zoals uw ziektegeschiedenis, medicijngebruik, allergieën en de opname. Deze gegevens worden genoteerd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Tijdens dit gesprek vraagt de verpleegkundige u een contactpersoon op te geven. Deze persoon is het aanspreekpunt voor zowel uw naasten, familie en vrienden, als ook voor de artsen en verpleging. Informatie over u wordt alleen gegeven aan deze contactpersoon.