Het Haga Juliana Geboortecentrum (HJGC) is een coöperatie van verschillende zorgverleners in de geboortezorg in Den Haag en omstreken. Binnen het HJGC werken alle geboortezorgverleners uit de regio samen: (klinisch) verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, kraamverzorgenden, maar ook verpleegkundigen, anesthesisten en kinderartsen.

Tijdens de begeleiding van uw zwangerschap worden door de verschillende zorgverleners gegevens over u verzameld, verwerkt en zonodig gedeeld en besproken. Het gaat over uw persoonlijke gegevens en daarom is het goed dat u weet wat er met uw gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven.

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens is noodzakelijk om je medisch, maar ook op sociaal emotioneel gebied, goed te begeleiden door alle samenwerkingspartners. Uw gegevens zijn ook nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding en om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Door u in te schrijven bij een verloskundige praktijk, het HagaZiekenhuis of kraamzorgorganisatie van het HJGC gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk of organisatie omgaat met uw gegevens en gaat u ook akkoord met de met de manier waarop de deelnemers van het HJGC omgaan met uw gegevens. De deelnemers verwachten van u dat u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. andere zwangeren en zorgverleners respecteert.

Alle samenwerkingspartners binnen het HJGC hebben een eigen privacy verklaring. Wilt u meer weten over het privacybeleid van een van de samenwerkingspartners? Ga dan naar de website van de betreffende partner.