lichttherapie

Bij lichttherapie gebruiken we ultraviolette (UV) licht. Dit UV-licht is weer onderverdeeld in UV-A en UV-B stralen. Het zijn deze stralen die we gebruiken bij lichttherapie. Bij UV-A combineren we dit zogenaamde ‘psoralenen’. Dit zijn stoffen die de huid gevoeliger maken voor UV-A licht.

Toepassing

UV-B behanding passen we toe bij huidziektes zoals psoriasis, vitiligo, lichen planus, zonneallergie of eczeem. De behandeling vindt 2 a 3 x per week plaats op de afdeling lichttherapie. De duur van de behandeling hangt af van de huidziekte en de reactie op de behandeling. In het algemeen vinden ongeveer 30 behandelingen plaats.

Lichtcabine

lichttherapie

Tijdens de behandeling staat u in een gesloten cabine. De belichtingstijd wordt zeer langzaam opgevoerd om verbranding te voorkomen.

Vitilligo

Ook bij uitgebreide vitiligo, oftewel witte vlekken ziekte, passen we lichttherapie met UVB toe. Bij vitiligo verliest de huid het natuurlijke pigment. Deze behandeling vindt 2 x per week plaats, meestal gedurende 1 jaar en geeft een grote kans op gedeeltelijk of geheel herstel van het pigment in het behandelde gebied.

Psoriasis

Psoriasis aan de handen en voeten of hardnekkig handeczeem behandelen we met de zogenaamde lokale PUV-A-therapie. Deze behandeling vindt 2 x per week plaats op de afdeling lichttherapie. U gaat met uw handen en/of voeten in een bad met psoraleen oplossing. Psoraleen is een plantaardige stof afkomstig van berenklauw. De psoraleen maken uw huid gevoeliger voor de belichting met UV-A-licht, die daarna volgt. De duur van de behandeling kan variëren, maar is meestal ongeveer 12 weken.