Scleroseren is het dichtspuiten van de spatader met de vloeistof aethoxysclerol. Deze vloeistof veroorzaakt verkleving van de vaatwand. De spatader verandert hierdoor in een strengetje, waardoor geen bloed meer kan stromen. De functie van de verdwenen spatader wordt overgenomen door een van de vele andere, normale aderen in de buurt.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen na het wegspuiten van spataderen:

  • In enkele gevallen kan een aderontsteking ontstaan, die over het algemeen niet ernstig is en behandeld kan worden met steunkousen en ontstekingsremmer.
  • Na het inspuiten van spataderen kan soms een bruine verkleuring van de huid optreden. Deze trekt meestal weg na 6 maanden maar niet altijd.
  • Ook kan er matting optreden. De kleine spataderen breiden dan uit na de behandeling. Matting trekt soms vanzelf weg maar lang niet altijd. Dan kan een behandeling met een vaatlaser worden geprobeerd.
  • Er kan een allergische reactie ontstaan op de vloeistof die wordt ingespoten. Dit uit zich dan meestal met jeuk en rode bulten. De behandeling hiervoor bestaat uit het nemen van een antihistaminica tablet.

Voorbereiden

Voor de ingreep hoeft u niet nuchter te zijn. In verband met kousen (en in zeldzame gevallen zwachteltherapie) na de behandeling is ruime kleding en schoeisel aan te raden. Ook is het belangrijk om niet bruin gekleurd te zijn door vakantie of zonnebank in verband met het risico op bruine verkleuringen ter hoogte van de ingespoten aderen.

U kunt de benodigde kous vooraf bij de apotheek kopen of op de huidkliniek aanschaffen. Het gaat om een witte comprinet kous.

Medicijnen

U kunt al uw medicatie door gebruiken.

De behandeling

U wordt door de assistent naar de behandelkamer gebracht. De aderen worden ingespoten met de vloeistof aethoxysclerol. Er is een maximum aan vloeistof wat per dag mag worden ingespoten, daarom wordt in de meeste gevallen 1 been per keer behandeld. Vervolgens worden er watten opgeplakt. Nadien krijgt u een kous (comprinet) aan.

Na de behandeling

U verblijft na de behandeling 15 minuten in de huidkliniek om een allergische reactie (zeldzame bijwerking) uit te sluiten. Het wordt aangeraden om dan rond te lopen.

De comprinet/witte steunkous draagt u dag en nacht gedurende de eerste week en overdag gedurende de tweede week na de behandeling. De kous mag niet nat worden.

Het is belangrijk om voldoende te bewegen na de behandeling. U mag echter gedurende twee weken niet intensief sporten.

Om het risico op bruine verkleuringen te verkleinen mag u 6 weken niet zonnen of onder de zonnebank.

Hevige pijnklachten zijn niet te verwachten na de behandeling. Is er sprake van hevige pijn of forse zwelling, neem dan direct contact op met de Huidkliniek.