Er zijn verschillende reden om u op te nemen op de Intensive Care (IC):

  • U krijgt een grote of langdurige (hart)operatie.
  • Uw hart, nieren of longen werken minder goed. Het is daarom belangrijk dat deze extra worden bewaakt.
  • Een of meerdere lichaamsfuncties moeten worden bewaakt en/of worden overgenomen. De ademhaling bijvoorbeeld. Een beademingsmachine kan de ademhaling (gedeeltelijk) van u overnemen.

Opname bij een zware operatie (pre care)

Soms weet u van tevoren al dat u op de IC wordt opgenomen. Bijvoorbeeld omdat u een zware of langdurige (hart)operatie krijgt. Dit noemen we pre care. U verblijft dan op de Chirurgische Short Stay (CSC). Deze kunt u vóór de operatiedag al even bezoeken. Zo weet u alvast wat u kunt verwachten. De verpleegkundige maakt een afspraak met u en begeleidt u (en uw partner) naar de IC.

De verpleegkundige vertelt u één dag van tevoren hoe laat u geopereerd wordt. Door onverwachtse omstandigheden kan de operatie worden uitgesteld. U hoort van de arts of verpleegkundige waarom dit is.

Opname bij een ernstig trauma (spoedopname)

Vaak komt een opname op de IC onverwachts. U wordt bijvoorbeeld overgeplaatst van een verpleegafdeling omdat uw situatie achteruit gaat. Of u komt binnen via de Spoedeisende Hulp (SEH). Op de IC krijgt u dan extra bewaking en/of beademing.

Een spoedopname is over het algemeen een stressvol moment voor u en uw naasten. Onze specialisten en verpleegkundigen moeten direct handelen. Vaak ontbreekt hierdoor de tijd om uitgebreide informatie te geven. Dit gebeurt dan ook pas op het moment dat de toestand onder controle is. De IC-arts bespreekt uw situatie dan samen met de verpleegkundige en uw contactpersoon.

Controle en onderzoek

Op onze IC bent u in goede handen. Vroeg in de ochtend nemen we bloed bij u af en maken we een foto van uw hart en longen. Een (vaste) verpleegkundige voert de hele dag controles bij u uit. De gegevens slaan we op in een speciaal digitaal patiëntendossier. Zo weten we altijd hoe het met u gaat. Iedere ochtend bespreken de IC-artsen en verpleegkundigen uw situatie. Er wordt dan een behandelplan gemaakt voor de komende 24 uur.

U kunt de hele dag worden onderzocht. Ook onder bezoektijd dus. We proberen uw contactpersoon hier op tijd over te informeren, zodat het bezoek hier rekening mee kan houden.

Verzorging

U wordt iedere ochtend gewassen. Ook ’s middags en ’s avonds krijgt u verzorging.

Bewaking

Tijdens uw verblijf bent u aangesloten op bewakingsapparatuur. Via een monitor worden onder andere uw bloeddruk, hartritme, ademhaling en temperatuur in beeld gebracht en bewaakt. Door alle slangen, draden en bewakingsapparatuur kunt u alleen op uw rug liggen. Dit geldt ook voor het slapen.

De apparatuur geeft regelmatig een alarm. Er gaan dan lampjes branden of er is een pieptoon te horen. De verpleegkundige hoort of ziet het alarm ook als hij/zij in een andere kamer. Hij/zij weet precies wanneer de arts moet worden gewaarschuwd.

Afhankelijk van de reden waarom u op de IC bent opgenomen, krijgt u:

  • Een infuus in een ader om infuusvloeistof en medicijnen toe te dienen;
  • Een infuus in de slagader om de bloeddruk te meten en bloed af te nemen;
  • Een maagsonde om een teveel aan maagsappen af te voeren. Deze wordt via een van de neusgaten ingebracht. U krijgt een maagsonde als de darmen stilliggen, maar de maag wel maagsappen blijft produceren. Het weghalen van de maagsappen voorkomt misselijkheid en braken.
  • Een blaaskatheter om urine af te voeren. Aan de katheter wordt een opvangreservoir vastgemaakt. Hiermee kunnen we heel precies zien hoeveel urine wordt geproduceerd.
  • Een centrale lijn om onder andere de werking van het hart te meten. Het infuus wordt ingebracht aan de zijkant van de hals of onder het sleutelbeen en loopt tot in het hart.
  • Een beademingstoegang (tube) in de luchtpijp om beademing via de beademingsmachine mogelijk te maken. Hieronder leest u meer over de tube en de beademingsmachine.

Beademingstoegang (tube)

Kost ademhalen te veel inspanning of werken uw longen niet optimaal? Dan helpt de beademingsmachine u met ademen. U wordt eerst volledig in slaap gebracht. Dan brengt de intensivist via uw mond of neus een beademingstoegang (tube) aan in de luchtpijp. Via de tube wordt ook slijm weggezogen uit de luchtpijp.

Meestal wordt u tijdens de beademing via de machine (licht) in slaap gehouden. Als u wakker bent, kunt u moeite hebben met praten. De tube gaat namelijk tussen de stembanden door. U kunt communiceren via aanwijskaarten, met gebarentaal, door aanwijzingen te geven op een letterbord of door te schrijven.

De tube wordt weer verwijderd als u voldoende op kracht bent of de longen weer goed (genoeg) werken. De stembanden moeten eerst goed herstellen. Daarom mag u de eerste uren na het verwijderen van de tube nog niet zoveel praten. U kunt de eerste dagen nog wat pijn hebben aan uw keel. U kunt dan ook moeite hebben met praten.

Vastmaken van de handen (fixatie)

Als u erg onrustig bent, kan het nodig zijn om uw handen vast te maken. We noemen dit fixatie. Door de fixatie voorkomen we dat u van schrik de tube, draden of infusen lostrekt. We doen dit niet zomaar: de verpleegkundige geeft informatie over fixatie en vraagt toestemming aan de contactpersoon.

We vragen geen toestemming als u een gevaar vormt voor uzelf. We zijn dan genoodzaakt om u zo snel mogelijk te beschermen door fixatie. Voor vragen of opmerkingen kunt u bij de verpleegkundige terecht.

Waardevolle bezittingen

Waardevolle bezittingen, zoals een telefoon, sieraden en kleding, kunt u op de IC niet gebruiken. De verpleegkundige neemt de spullen in en geeft deze zo snel mogelijk aan de contactpersoon. Deze vult een formulier van bewijs in dat de spullen zijn meegenomen.

Wetenschappelijk onderzoek

Onze afdeling doet mee aan een aantal (landelijke) medische en verpleegkundige onderzoeksprojecten. Hiervoor worden gegevens gebruikt van de patiënten die op onze IC zijn opgenomen. Dit gebeurt volledig anoniem. Dat wil zeggen dat uit de gegevens niet te achterhalen is dat het om u gaat. In bijzondere gevallen vragen wij u of uw contactpersoon om toestemming. De behandeling in onderzoeksverband is volledig ingepast in het medische beleid op de IC.