‘Interstitiële longziekten’ is een verzamelnaam voor verschillende longziektes waarbij het longweefsel is aangetast. Een bekend voorbeeld is longfibrose. Interstitiële longziekten zijn zeldzaam. Het belangrijkste symptoom van deze ziekte is kortademigheid. Omdat dit bij veel verschillende longziekten voorkomt, is veel onderzoek nodig om de diagnose te stellen.

De behandeling van interstitiële longziekten in het HagaZiekenhuis

Om interstitiële longziekte vast te kunnen stellen, zijn verschillende onderzoeken nodig. Zoals een longfoto, CT-scan van de longen, een longfunctieonderzoek, bronchoscopie en bloedonderzoek.

Weten we welke ziekte u heeft? Dan kunnen we u vaak behandelen met medicijnen of zuurstof. De arts bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn. Samen bekijken we hoe we uw kwaliteit van leven kunnen vergroten.