De afdeling Research Longziekten heeft ruime ervaring met medisch onderzoek. Bijvoorbeeld op het gebied van Cystic Fibrose, ernstig astma, COPD en longkanker. De onderzoeken gebeuren onder supervisie van een longarts die gespecialiseerd is in dit onderwerp.

Op de afdeling Longziekten doen we vooral onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelingen. Maar we bestuderen ook medische gegevens van patiënten van onze longafdeling om te kijken hoe we de zorg verder kunnen verbeteren.

Op de afdeling Research Longziekten werken 3 research coördinatoren. Zij organiseren de onderzoeken in het HagaZiekenhuis en werken daarbij samen met producenten van medicijnen, onderzoeksgroepen en andere ziekenhuizen. Daarnaast begeleiden zij de patiënten tijdens het onderzoek en verwerken alle verzamelde gegevens.

U kunt ons helpen bij onderzoek

Uw longarts, physician assistent, verpleegkundig specialist, of longarts in opleiding beoordeelt of u mee kunt doen aan een onderzoek en bespreekt het onderzoek met u.

Heeft u interesse om mee te doen? Dan neemt de researchcoördinator contact met u op om het onderzoek verder uit te leggen. Wat onderzoeken we exact? Wat verwachten we van u? Kunnen er bijwerkingen zijn? Met deze informatie kunt u samen met uw behandelaar besluiten of u meedoet.

Als u meedoet aan een onderzoek, dan heeft u regelmatig contact met een van de researchcoördinatoren. Voor sommige onderzoeken moet u soms ook naar het ziekenhuis komen. Tijdens deze bezoeken doen we dan metingen of testen. Bijvoorbeeld een longfunctie-onderzoek, een bloedonderzoek, een hartfilmpje of vragenlijsten.

Uw privacy vinden wij erg belangrijk. Daarom krijgen al uw onderzoeksgegevens een code. Hierdoor blijven de gegevens anoniem. Alleen de research afdeling en uw arts weten dat deze code bij u hoort.

Wilt u niet meer meedoen aan een onderzoek? Dan kunt u op elk moment stoppen.

Wilt u meer weten?

Bel of mail ons dan op:
Research.longziekten@hagaziekenhuis.nl
(070) 210 2910