Vaccinatie bij een longziekte

Ernstig astma en COPD kunnen ervoor zorgen dat u meer last heeft van het coronavirus. Bent u voor astma of COPD onder controle bij een specialist? Dan adviseren wij u om u te laten vaccineren tegen het coronavirus. Vaccinatie verkleint de kans op infectie flink.

Had u bij een eerdere vaccinatie geen last van een allergische reactie? Dan is de kans heel klein dat u bij de vaccinatie tegen het coronavirus wél een allergische reactie krijgt. 

Had u bij een eerdere vaccinatie last van een allergische reactie direct na de inenting, zoals een bloeddrukdaling of kortademigheid? Dan adviseren we u dit te melden voordat u gevaccineerd wordt. Laat u alleen vaccineren als u na prik nog een half uur in de gaten gehouden kunt worden. 

Had u bij een eerdere vaccinatie last van ‘late bijwerkingen’ (> 30 min), zoals moeheid, grieperigheid of hoofdpijn? Dan is er geen reden om de vaccinatie niet te nemen. Vaccineren zorgt voor een afweerreactie in het lichaam. Daar passen zulke klachten bij.

De werkzaamheid, veiligheid en immuunrespons van de vaccins zijn niet onderzocht bij personen met een verlaagde weerstand. Er zijn ook geen personen onderzocht bij wie de afweer lager is door het gebruik van medicatie. Een advies vanuit het RIVM en de Gezondheidsraad volgt.

Nee, dit kan helaas niet. U krijgt een oproep via de GGD of huisarts als u aan de beurt bent.

Bent u nog bezig met een prednisonkuur vanwege een longaanval (exacerbatie)? Dan adviseren wij u deze eerst af te maken voordat u zich laat vaccineren. Dit is vanwege een mogelijk remmende werking van het vaccin op de afweerreactie.

Het is niet bekend dat biologicals en het vaccin elkaars werking beïnvloeden. Omdat u tot de risicogroep behoort, kan u veel last hebben van het coronavirus. We adviseren u daarom om u te laten vaccineren. Wacht na uw biological-injectie minstens 5 dagen tot u zich laat vaccineren tegen het coronavirus.

Heeft u deze klachten al lange tijd? Dan is er geen bezwaar tegen vaccinatie. Zijn de klachten nieuw of worden deze duidelijk erger? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met uw arts. Als er sprake is van een longaanval (exacerbatie), dan moet deze eerst behandeld worden voordat de vaccinatie kan worden gegeven.

Vaccinatie tegen het coronavirus kan zorgen voor klachten als moeheid, grieperigheid, verhoging, hoofdpijn, spierpijn. Vaccineren zorgt voor een afweerreactie in het lichaam. Daar passen deze klachten bij. Na 48 uur horen de klachten weg te zijn.

Vaccinatie tegen het coronavirus kan zorgen voor klachten als moeheid, grieperigheid, verhoging, hoofdpijn, spierpijn. Heeft u andere klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de longconsulente.

Vaccinatie verkleint de kans dat u het coronavirus krijgt. Maar helemaal voorkomen dat u ziek wordt, kunnen de vaccins niet. De vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech bieden 90% bescherming. Het Oxford vaccin geeft zo’n 70% bescherming.

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Hoe lang het vaccin werkt, wordt nu onderzocht. Mogelijk moet u na enige tijd opnieuw gevaccineerd worden.

U vindt betrouwbare informatie op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en het Longfonds (www.longfonds.nl).

Op dit moment doet het HagaZiekenhuis geen onderzoek naar het effect van vaccinatie. Als dit verandert, leest u dat op deze website.