Het carpaal tunnelsyndroom (CTS) is een beknelling van de middelste zenuw in de pols. U voelt tintelingen in de vingers en verliest gevoel en kracht in de vingertoppen. Deze klachten krijgt u vaak ’s nachts. Hierdoor kunt u ook sneller vermoeid raken. In het HagaZiekenhuis doen we altijd uitgebreid onderzoek. Soms ontstaat CTS door een andere ziekte, zoals suikerziekte, schildklierziekte of reuma.

Behandelen van CTS in het HagaZiekenhuis

In het HagaZiekenhuis hebben we een speciale Carpaal Tunnelsyndroom polikliniek. Hier bespreekt u uw klachten met de neuroloog en doen we een aantal onderzoeken. Vaak kunnen we CTS goed behandelen. Dit doen we met een steroïd injectie. U krijgt met een dunne naald medicijnen toegediend aan de binnenkant van de pols.