Heeft u neurologische klachten? Dan is de kans groot dat uw neuroloog u voor onderzoek verwijst naar het specialisme Klinische Neurofysiologie (KNF).  KNF is de onderzoeksafdeling van het specialisme Neurologie. We onderzoeken hier uw zenuwstelsel, spieren, zintuigen en de bloedvoorziening van de hersenen. De uitslag van deze onderzoeken helpen de neuroloog bij het bepalen van de diagnose. De Klinische Neurofysiologie is ook betrokken bij de bewaking van de lichaamsfuncties tijdens operaties.

Klinische Neurofysiologie in het HagaZiekenhuis

Op de afdeling Klinische Neurofysiologie werken onze speciaal opgeleide laboranten KNF. Voor de onderzoeken wordt de meest moderne apparatuur gebruikt. De meeste KNF-onderzoeken zijn niet belastend. Ook zijn ze over meestal pijnloos. Vaak kosten de onderzoeken wel wat tijd. Hierdoor hebben onze laboranten voldoende tijd u uitgebreid uitleg te geven. De laborant werkt altijd samen met de neuroloog of klinisch neurofysioloog. De neuroloog of klinisch neurofysioloog doet de eindbeoordeling. Daarna bespreekt de arts de resultaten met u.