Heeft u een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte? Dan bieden wij u en uw naasten palliatieve zorg. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing of levensverlening. We proberen u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Palliatieve zorg is bijvoorbeeld gericht op:

  • behandeling van symptomen, zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid;
  • psychosociale zorgen en problemen van u en uw naasten;
  • vragen over de zin van het leven;
  • het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het doorgaan of stoppen met behandelingen;
  • hulp bij keuze tussen zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, in een hospice of andere instelling;
  • goed afstemmen van de zorg in samenwerking met uw arts, verpleegkundigen, transferverpleegkundige, huisarts en thuiszorg;
  • afsluiten van het leven, waardig sterven en ondersteuning bij rouw en verdriet.

Palliatieve zorg in het HagaZiekenhuis

Goede palliatieve zorg is heel waardevol. Het HagaZiekenhuis heeft daarom een speciaal Palliatief Adviesteam (PATeam). Uw arts kan dit team vragen om advies en ondersteuning bij de palliatieve zorg. Het team bestaat uit verpleegkundig specialisten, internist-oncologen, pijnspecialisten, radiotherapeuten, longartsen en geestelijk verzorgers.

Het PATeam werkt ook samen met andere medisch specialisten. Zoals een apotheker, medisch maatschappelijk werker, psycholoog en fysiotherapeut. En ook uw huisarts kan bij het PATeam terecht met vragen. Door samen te werken, kunnen wij u zo goed mogelijk begeleiden in deze fase van uw leven. Dit kan soms jaren, maar soms ook erg snel verlopen.