Uw gedrag verandert en de zogenaamde ‘cognitieve functies’ werken niet zoals vroeger. U spreekt de laatste tijd bijvoorbeeld moeilijk. Of u bent erg vergeetachtig geworden. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld dementie, of een aandoening in de hersenen. Daarom verwijst uw arts u door naar de afdeling Neuropsychologie. Hier doen onze specialisten onderzoek naar uw geheugen en uw concentratie. We onderzoeken hoe uw gedrag samenhangt met de verstoring in uw hersenen.

De afdeling Neuropsychologie behandelt alleen patiënten die door een arts van het HagaZiekenhuis zijn verwezen. Het specialisme werkt nauw samen met de afdelingen Neurologie en Ouderengeneeskunde.

Neuropsychologie in het HagaZiekenhuis

U komt naar de polikliniek voor een gesprek met de neuropsycholoog. We stellen u vragen en kijken hoe u praat, hoe u zich gedraagt en hoe snel u reageert. Ook doen we een aantal tests. Hiermee stellen we vast of uw klachten het gevolg zijn van een aandoening in uw hersenen. Als dat nodig is, geven wij u en uw naasten tips om met uw veranderde geheugen of gedrag om te gaan.

Samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bieden we ook zorg aan patiënten die een DBS (Deep Brain Stimulation krijgen.