Veel mensen hebben gewrichtsklachten, maar lang niet iedereen heeft een reumatische ziekte. We willen onderzoeken of we al voor het eerste polibezoek kunnen voorspellen wie een reumatische ziekte heeft of krijgt en wie niet. Zo hopen we dat mensen met reumatische klachten in de toekomst sneller de beste zorg krijgen.

Iedereen met een verwijzing naar onze polikliniek vragen we om voor het eerste bezoek een vragenlijst over reumatische klachten in te vullen: https://rheumatic.elsa.science/nl

Daarnaast vragen we toestemming om informatie uit het medisch dossier te gebruiken en eenmaal extra bloed af te nemen. Uitgebreide informatie over het onderzoek en het toestemmingsformulier voor deelname vindt u hier

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en het Medisch Centrum Leeuwarden. Deelname is uiteraard vrijwillig. Hopelijk kunnen we mensen met reumatische klachten in de toekomst sneller en beter helpen.