Sclerodermie (ook wel systemische sclerose genoemd) is een auto-immuunziekte waarvan mensen soms weinig, maar soms ook veel klachten kunnen ondervinden. Bij deze ziekte is er abnormale toename van bindweefsel in de huid en inwendige organen. Bindweefsel zorgt voor stevigheid en bescherming in de organen waaronder de huid. Bij sclerodermie hoopt het bindweefsel zich op in de lederhuid. Hierdoor ontstaat een strakke huid. De ophoping van bindweefsel zorgt in andere organen voor verlittekening.

Zorgpad Sclerodermie in het HagaZiekenhuis

Sclerodermie is een chronische ziekte. De ziekte kan verschillende organen aantasten. Daarom werken behandelaars van verschillende specialismen nauw samen aan de behandeling van sclerodermie.

Mensen met Sclerodermie komen in het HagaZiekenhuis in aanmerking voor het zorgpad Sclerodermie. Dit is een speciaal programma van een dag. Tijdens deze dag heeft u afspraken met verschillende specialisten die u onderzoeken. Dit vindt plaats op de polikliniek Reumatologie. Op deze dag sluiten de afspraken zoveel mogelijk op elkaar aan. Moet u toch wachten? Dan kunt u gebruikmaken van een van de rustkamers op de polikliniek Reumatologie.

Na afloop overleggen de specialisten met elkaar over de uitkomsten van de onderzoeken. Door deze samenwerking kunnen wij u de beste zorg bieden. Uw reumatoloog bespreekt vervolgens de uitkomsten van het onderzoek met u. Samen met u bekijkt uw reumatoloog welke behandeling het beste bij uw situatie past. De behandeling kan zich richten op het bestrijden van de klachten en op het afremmen van de ziekte.

Vragenlijst

2 weken voor het zorgpad Sclerodermie vragen wij u een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit kunt u doen via ons patiëntportaal. Kunt u het niet digitaal doen, dan sturen wij u de vragenlijsten op papier. De vragenlijsten helpen ons om de gevolgen van Sclerodermie op uw gezondheid goed in kaart te brengen.