Het Transferpunt regelt professionele zorg na uw opname in het HagaZiekenhuis. Een tijdelijke of permanente opname in een verpleeghuis bijvoorbeeld. Of hulp bij u aan huis. U kunt bij het Transferpunt ook terecht voor informatie en advies over zorginstellingen. En over voorzieningen waardoor u thuis kunt (blijven) wonen. Zoals alarmering of een maaltijdenservice.

Het Transferpunt in het HagaZiekenhuis

De transferverpleegkundige kijkt op welke zorg u recht heeft. Dit gebeurt samen met u en/of uw contactpersoon. Als er een zorgaanbieder is gevonden, hoort u dat van de (transfer)verpleegkundige. In de folder leest u meer over het Transferpunt.