Transferpunt

Het transferpunt vraagt professionele zorg aan, nadat u in het HagaZiekenhuis bent behandeld. Wat we voor u kunnen doen, hangt af van uw zorgvraag. De transferverpleegkundige kan u daar alles over vertellen. Klik hier voor de contactgegevens.

Dat is helaas niet mogelijk omdat uw opname en ontslagdatum nog niet bekend zijn. Pas na uw operatie is duidelijk of en voor welke zorg u in aanmerking komt. De afdelingsverpleegkundige bepaalt dat in overleg met u of uw contactpersoon. Als blijkt dat professionele hulp nodig is, vraagt de afdelingsverpleegkundige dit aan bij het Transferpunt.

Tip: maak alvast afspraken met familie, vrienden en/of buren om u na de operatie te helpen. Haal ook alvast hulpmiddelen (krukken, een rolstoel) in huis. Deze kunt u lenen/ huren bij diverse thuiszorgwinkels.

Lukt het niet om zelf te rijden? En kunt u ook niet worden opgehaald? Dan kan de afdelingsverpleegkundige vervoer voor u regelen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De afdelingsverpleegkundige informeert u hierover.

Dat kunt u doen, maar wij zijn afhankelijk van de beschikbare plekken en het contract dat uw zorgverzekeraar met de zorgorganisatie heeft. We kunnen dus niet beloven dat u terecht komt bij de organisatie van uw voorkeur.

Wijkverpleging en tijdelijk verblijf (eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de zorg vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) betaalt u een eigen bijdrage. Deze is inkomensafhankelijk. U krijgt van de transferverpleegkundige een folder over het CAK. Hierin kunt u lezen hoe de eigen bijdrage wordt berekend.

Dat ligt aan het soort zorgt dat u krijgt. De specialist Ouderengeneeskunde van de verpleeginstelling, de huisarts of de wijkverpleegkundige is hiervoor het aanspreekpunt.

Er zijn in zorginstellingen een- en twee persoonskamers. Het zorginstelling bepaalt wat voor kamer u krijgt.

U kunt doorgeven hoe laat u ongeveer geholpen wilt worden. De thuiszorg bekijkt of dit past binnen de bestaande route. Als dit niet zo is, wordt u mogelijk vroeger of later geholpen.

Dit verschilt per situatie. Als u dat wilt, bespreekt de transferverpleegkundige de mogelijkheden met uw zorgverzekeraar. U wordt hierover geïnformeerd.