Philips waarschuwde maandag 14 juni 2021 in een persbericht over mogelijke veiligheidsrisico’s bij verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt dat deels los kan laten. Afbrokkelende deeltjes zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Hier kunt u zien om welke apparaten het precies gaat.

Wat is de huidige status?

(Update 16 juli 2021)

Philips heeft inmiddels onderzoek gedaan naar het gezondheidsrisico. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd. De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Longartsenvereniging NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de IGJ adviseren daarom om uw apparaat te gebruiken totdat deze vervangen of gerepareerd is. Lees hier de volledige aanbeveling

Wat betekent dit voor mij?

Voor nu wordt dus geadviseerd om uw apparaat te blijven gebruiken. Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig.

De CPAP-leverancier neemt contact met u op zodra er meer bekend is over het vervangen/repareren van uw apparaat. U hoeft zelf niets te doen.