Voor de beste behandeling is een zo compleet mogelijk beeld van uw gezondheid nodig. Zijn meerdere behandelaars en zorginstellingen betrokken bij uw behandeling? Dan is uitwisseling van gegevens tussen hen belangrijk. Voor die uitwisseling is uw toestemming nodig. Toestemming geven is niet verplicht.

Uw behandelaars in het HagaZiekenhuis werken met verschillende groepen zorgverleners samen aan uw behandeling. Hieronder leest u per groep

 • hoe wij gegevens uitwisselen;
 • welke gegevens wij uitwisselen;
 • hoe u uw toestemming voor deze uitwisseling kunt geven of intrekken.

In de toekomst kunnen de systemen die wij gebruiken veranderen. Is dit het geval? Dan passen wij de informatie op deze pagina aan. De systemen die wij gebruiken voldoen altijd aan alle gelden veiligheidsnormen en wet- en regelgeving. Daarom vragen wij bij technische veranderingen niet opnieuw om uw toestemming.

Klik op onderstaande kopjes om de informatie te lezen.

Heeft uw huisarts u verwezen naar het HagaZiekenhuis? Dan informeren wij uw huisarts mondeling of schriftelijk over het verloop van uw behandeling of opname. Dit gebeurt altijd aan het einde van uw behandeling of opname in het ziekenhuis. Soms informeren wij uw behandelaar ook tussendoor. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Daarnaast kan het HagaZiekenhuis uw huisarts (of zijn/haar waarnemer(s)) toegang geven tot een deel van uw medisch dossier. Zo krijgt uw huisarts een completer beeld en is hij/zij sneller geïnformeerd. Uw huisarts kan dan namelijk op elk moment uw medisch dossier inzien en dit bevat de meest actuele informatie. Dit draagt bij aan de kwaliteit van uw behandeling. Hiervoor vragen wij u vooraf toestemming.  

Hoe wisselen wij gegevens uit met uw huisarts?

Wij wisselen gegevens uit met uw huisarts via ons Zorgverlenersportaal. Via ons Zorgverlenersportaal:

 • worden uw gegevens op een veilige manier digitaal uitgewisseld;
 • heeft uw huisarts bij uw behandeling snel een compleet beeld van uw medische situatie;
 • worden onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd. Hierdoor kan sneller de juiste zorg worden geboden. Onnodige afspraken en onderzoeken worden hiermee voorkomen.

Welke gegevens wisselen wij uit met uw huisarts?

Uw huisarts ontvangt altijd een brief met de uitslag van onderzoeken die hij/zij voor u heeft aangevraagd.

Via het Zorgverlenersportaal kan uw huisarts de volgende aanvullende gegevens uit uw dossier raadplegen:

 • Uw diagnose(s), belangrijke informatie over uw klachten en welke behandelingen u daarvoor krijgt.
 • Uitslagen van laboratoriumonderzoeken;
 • Verslagen van MRI/CT-scans en röntgenfoto’s;
 • De door het HagaZiekenhuis voorgeschreven medicatie;
 • Bijzonderheden die belangrijk zijn voor uw huisarts zoals allergieën.

Hoe geeft u uw toestemming?

 • U kunt uw toestemming online regelen, via MijnHaga: het Haga-patiëntportaal. Ga naar www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga en log in met DigiD
 • Uw toestemming kunt u ook aangeven bij de inschrijfbalie op de begane grond. We nemen uw toestemming op in uw patiëntendossier, ook als u ervoor kiest uw gegevens niet te laten inzien.

Het is altijd mogelijk om uw toestemming weer in te trekken. Dit doet u op de zelfde manier als toestemming geven.

Wie kan uw gegevens zien na uw toestemming?

Alleen uw eigen huisarts of diens waarnemer kan uw medisch dossier inzien via het Zorgverlenersportaal.

Voor de veiligheid van uw behandeling is het belangrijk dat al uw behandelaars weten welke medicijnen u gebruikt. Zo worden fouten met uw medicijnen voorkomen.

Hoe wisselt uw apotheek gegevens uit met uw behandelaars?

Uw behandelaars kunnen de gegevens over de medicijnen die u gebruikt via een beveiligde verbinding bij uw apotheek opvragen. Dit heet het Landelijk Schakelpunt (LSP). Uw arts kan deze gegevens van uw apotheek alleen opvragen als u uw apotheek daar toestemming voor geeft. 

Hoe geeft u uw toestemming?

 • U kunt uw toestemming online regelen, via de website www.volgjezorg.nl. Ga naar deze website, klik op de knop ‘Persoonlijke omgeving’ en log in met DigiD.
 • Uw toestemming kunt u ook regelen bij uw eigen apotheek. Zij registreren uw toestemming voor u.

Meer informatie op www.volgjezorg.nl

Wilt u meer weten over:

 • welke gegevens het LSP uitwisselt;
 • wie uw gegevens na uw toestemming kunnen raadplegen;
 • hoe u uw toestemmingen kunt beheren.

Kijk dan op de website www.volgjezorg.nl. Hier vindt u alle informatie over het LSP.

 

Voor een goede, snelle en veilige behandeling is het belangrijk dat uw arts of artsen over al uw medische gegevens beschikken. Als u bij meerdere zorgverleners tegelijk onder behandeling bent onder zijn uw medische gegevens over meerdere behandelaars of ziekenhuizen verspreid.

Ons ziekenhuis mag de gegevens uit uw medisch dossier alleen maar beschikbaar stellen aan andere zorgverleners u daar toestemming voor geeft. Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

Hoe wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners?

In het HagaZiekenhuis kunnen we op 2 manieren uw gegevens met andere zorgverleners delen:

Uitwisselen van beelden via TWIIN

Uw behandelend arts kan een gemaakt beeld (röntgen foto, mri, echo etc.) elektronisch doorsturen en ontvangen via TWIIN.TWIIN heeft onder meer als doel om beelden en verslagen landelijk beschikbaar te maken en digitaal uit te wisselen tussen zorgverleners. Hiermee wordt het overdragen van beelden via cd-rom overbodig.

Het verzenden van beelden gebeurt alleen met uw toestemming. Deze toestemming wordt aan u gevraagd wanneer dit aan de orde is.

Het is altijd mogelijk om uw toestemming weer in te trekken. Dit doet u op de zelfde manier als toestemming geven.

Uitwisselen medische gegevens via Zorgplatform

Het HagaZiekenhuis gebruikt voor het delen van gegevens ‘Zorgplatform’ van leverancier Chipsoft. Uw behandelend arts kan, naast een brief, ook verschillende onderdelen uit uw dossier naar een andere instelling sturen, zoals medicatie, laboratoriumuitslagen, allergieën etc.

Zorgplatform is een online platform waarmee uw zorgverleners op een beveiligde manier medische gegevens kunnen uitwisselen en bevat zelf geen medische gegevens. Het platform slaat u emailadres en uw toestemmingen op en zorgt dat het technisch mogelijk is de gegevens te delen.

Zorgplatform maakt gebruik van een versleuteling om te zorgen dat uw medische gegevens zo veilig verstuurd worden. Zorgplatform verstuurt deze gegevens gecodeerd en dus onleesbaar door. De medische gegevens blijven op de beveiligde servers van het ziekenhuis staan en worden niet opgeslagen op Zorgplatform. Zo wordt de beveiliging van uw medische gegevens gegarandeerd.

Hoe geeft u uw toestemming?

Wij vragen uw toestemming voor het delen van uw medische gegevens met zorgverleners buiten het ziekenhuis bij wie u ook onder behandeling bent.

Het geven van toestemming voor het delen van gegevens via Zorgplatform kan op de volgende manieren:

 • U kunt uw toestemming online regelen, via MijnHaga: het Haga-patiëntportaal. Ga naar www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga en log in met DigiD.
 • Tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis: via het inschrijfpunt op de begane grond of uw behandelaar/polikliniek in het HagaZiekenhuis.

Het is altijd mogelijk om uw toestemming weer in te trekken. Dit doet u op de zelfde manier als toestemming geven.

Heeft u vragen over toestemmingen en privacy?

Wilt u meer wilt weten over uw toestemmingen en privacy? Neem dan contact op met de Privacy Officer (PO) van het HagaZiekenhuis via privacy@hagaziekenhuis.nl.