Dit is een onderwerp dat op de beleidstafels besproken wordt en niet per individueel ziekenhuis.

Dit is een vraag die wij als ziekenhuis niet individueel beantwoorden. We laten ons leiden door het beleid van de regering, die zich laat adviseren door het OMT.

De verwachting is dat deze aantallen dalen. Daarom vaccineren we.