Mijn opname

Voor operaties en opnames met een korte wachtlijst (1 tot 3 weken) is het vaak mogelijk om direct een datum te plannen. U krijgt eerst nog wel een afspraak  op het Pre Operatief Spreekuur Anesthesiologie (POSA). Hier wordt vastgesteld of u de operatie kunt ondergaan. Pas daarna is de afspraak definitief.

Is de wachtlijst langer, dan wordt dit met u besproken. Er kan dan niet direct een opnamedatum met u worden afgesproken. Bureau Opname neemt dan contact met u op om een datum af te spreken zodra u aan de beurt bent.

Wacht u al lang en bent u benieuwd naar de status? Neem dan contact op.

Nee, de behandeling kan worden uitgesteld als u verhinderd bent. Bijvoorbeeld door koorts, een infectie of besmettelijke ziekte. Geef dit daarom zo snel mogelijk door. In overleg met uw arts wordt besloten of de geplande opname doorgaat.

De opnamedatum kan bij hoge uitzondering ook door ons worden verplaatst. Als dit het geval is, laten we u het zo snel mogelijk weten.

Voor onze medewerkers zijn u en uw contactpersoon ons enige aanspreekpunt. We vertellen de contactpersoon hoe het met u gaat of hoe de ingreep is verlopen. Ook bij vragen kunnen onze artsen, verpleegkundigen of polimedewerkers terecht bij deze persoon.

Zijn andere naasten, familieleden of vrienden benieuwd naar uw situatie? Dan kunnen ze hiernaar vragen bij uw contactpersoon. Onze medewerkers delen de informatie niet met anderen.