Afspraken

U mag op zijn laatst 24 uur van tevoren uw afspraak annuleren of verzetten. 

Telefonisch doet u dit bij de polikliniek waar uw afspraak is. Het telefoonnummer vindt u op uw afspraakbrief of op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen. U kunt ook via het patiëntportaal uw afspraak annuleren of verzetten. Ga hiervoor naar www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga en log in met uw DigiD.

U betaalt een wegblijftarief van €45,- als u te laat afbelt of helemaal niets laat weten.
 

Voor een afspraak met een specialist heeft u bijna altijd een verwijzing nodig van uw huisarts. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee of verwijst u online door via ZorgDomein.

Bij een klein aantal specialismen kunt u alleen terecht als u al patiënt bent in het HagaZiekenhuis. Dit geldt o.a. voor Fysiotherapie, Neuropsychologie en Diëtetiek. Alleen uw arts in het HagaZiekenhuis kan u naar deze specialismen verwijzen.

U kunt een afspraak maken via de telefoon of aan de balie van het specialisme. U vindt het telefoonnummer op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen. Bij een aantal specialismen kunt u ook online een afspraak maken. Dat doet u via het patiëntportaal. Dit portaal is beveiligd met DigiD.

Dit ziet u in uw patiëntportaal of uw afspraakbrief. U kunt het ook navragen bij de polikliniek waar u een afspraak heeft. 

Als u uw afspraakbrief kwijt bent, kunt u bellen naar de afdeling waar u een afspraak heeft. We sturen u dan een nieuwe brief. Heeft u uw afspraak online gemaakt? Dan heeft u geen afspraakbrief gekregen. U vindt de afspraakgegevens in uw patiëntenportaal.

Als u twijfelt of de informatie juist is, neemt u contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.

Heeft u geen afspraak, maar wel een sms ontvangen? We waarderen het als u belt naar de afdeling die in het SMS-bericht wordt genoemd. Wij proberen deze fout zo snel mogelijk te herstellen.

Aanmeldzuilen

U kunt zich aanmelden met uw paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of vreemdelingendocument. Let er op dat het document waar u zich mee wilt aanmelden niet verlopen is.

Wij zijn wettelijk verplicht te controleren of u de persoon bent die bij het burgerservicenummer hoort. Controle van uw identiteit is ook belangrijk om de kosten van de behandeling bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Ja. Om zorg te ontvangen moet iedereen zich kunnen identificeren. Er is geen leeftijdsgrens. Dat heeft de overheid wettelijk bepaald. We moeten daarom het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter controleren.

Nee. U kunt zich alleen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

Laat uw identiteitsbewijs of verblijfsdocument controleren bij de receptie. U krijgt dan een Haga-identificatiepas. Deze pas kunt u gebruiken bij de aanmeldzuilen.

Als u zich niet kan identificeren, dan kunnen de kosten van uw behandeling niet bij uw zorgverzekeraar declareren. We vragen u daarom een voorschot te betalen. U betaalt de rest van de kosten ook zelf. Hiervoor krijgt u een rekening. De kosten kunnen zeer hoog zijn. Bekijk de prijslijsten.

U meldt zich alleen aan via onze aanmeldzuilen als u een afspraak heeft op een van onze poliklinieken. In een aantal gevallen meldt u zich eerst bij de inschrijfbalie. Dat doet u als:

  • U voor het eerst in ons ziekenhuis komt als patiënt;
  • U geen geldig identiteitsbewijs hebt;
  • De zuil uw identiteitsbewijs niet herkent. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een oud model rijbewijs hebt; 
  • Wij geen foto van u in ons systeem hebben en deze niet uit uw identificatiebewijs kunnen scannen; 
  • U op de zuil aangeeft dat uw persoonsgegevens niet juist zijn;
  • U bij de zuil aangeeft dat u hulp nodig heeft bij het wijzigen van uw contactgegevens of de gegevens van uw zorgverlener.

Heeft u een geplande (dag)opname? Dan hoeft u zich niet te registreren bij een digitale aanmeldzuil. U hoort een aantal dagen voor uw opname waar en hoe laat u zich moet melden.

Wij registeren het type identiteitsbewijs en het documentnummer. Daarnaast ‘scannen’ wij de foto van uw identiteitsbewijs. Deze 3 onderdelen komen in uw elektronisch patiëntendossier (EPD) te staan.

Nee. Wij maken geen scan of kopie van uw identiteitsbewijs. We slaan alleen het documentnummer en uw foto op.

Ja, dat kan. Als u niet wilt dat we uw foto opslaan, meldt u zich bij elk bezoek eerst bij de inschrijfbalie om u te legitimeren. U legitimeert zich vervolgens ook bij uw behandelaar. De meeste patiënten kiezen hier niet voor.