Detectietechnieken Medische Microbiologie

Verwekkers van infectieziekten kunnen met verschillende technieken worden gedetecteerd:

De meeste bacteriën, gisten en schimmels kunnen door de kweek op geschikte media worden aangetoond. Soms kunnen kleuringen van direct preparaten van het diagnostisch materiaal extra informatie geven.

Verschillende ziekteverwekkers kunnen worden aangetoond door middel van onderzoek op DNA of RNA. De PCR (polymerase chain reaction) is een veel gebruikte techniek die zeer gevoelig is. Een belangrijke ontwikkeling in de moleculaire diagnostiek is de Real Time PCR. Deze vorm van PCR maakt het mogelijk om de amplificatie en de detectie van DNA in één reactie te combineren. Dit heeft als voordeel dat uitslagen sneller verkregen kunnen worden en naast de aanwezigheid van een ziekteverwekker, kan soms ook de hoeveelheid worden vastgesteld.

Snelle diagnostiek berust vaak op het detecteren van antigeen door specifieke antistofbinding in combinatie met een kleurreactie of met de Enzym Immuno Assay methode.

Door het aantonen van antistoffen in het bloed van de patiënt kan vaak een uitspraak worden gedaan over de aanwezigheid en het beloop van de infectie. Een veel gebruikte serologische methode is het meten van de stijging van de antistoftiter. In deze gevallen moet er een serumpaar worden ingestuurd.

Het al dan niet stijgen van de antistoftiter is een maat voor een (nieuwe) infectie. Indien een tweede monster gewenst is wordt dit op de rapportage vermeld, tevens wordt de datum waarop het 2e monster moet worden afgenomen vermeld. Voor onderzoeken zoals Hepatitis A, B of C kan worden volstaan met een enkelvoudig serummonster.

Veelgestelde vragen

Na ontvangst van het diagnostisch materiaal streven wij ernaar dat de uitslag binnen 5 dagen bekend is bij uw behandelaar.

Als u zeker weet dat de patiënt diagnostisch materiaal heeft ingeleverd, bel dan naar ons. Wij zullen u helpen uit te zoeken waar het in het proces is misgegaan.

Vraag u fecesonderzoek aan bij Medische Microbiologie én klinische chemie (bijvoorbeeld LabWest). Zorg en dan voor dat de patiënt 2 potje feces inlevert. Anders kan bij een van de onderzoeken vertraging ontstaan.

Voor de meetonzekerheid van de kwantitatieve bepalingen en de relevante richtlijnen zie:

MFO029 Meetonzekerheid van kwalitatieve bepalingen 

De medewerkers van de Medische Microbiologie doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of wilt u iets anders aan ons kwijt. Uw klacht of feedback is voor ons een advies.

  • Bent u ontevreden over de behandeling door één van onze medewerkers? Bespreek dit dan eerst met de betreffende medewerker. De medewerker kan u dan direct zijn of haar handelen uitleggen. Mocht u dit niet prettig vinden of er niet uitkomen met de betrokken medewerker, dan kunt u uw melding telefonisch bij ons kwijt.
  • Zodra uw melding is ontvangen wordt deze bevestigd door de KAM-functionaris (KAM= kwaliteit- ARBO-milieu). Uw klacht of feedback wordt geregistreerd en wij doen intern onderzoek. Ook kan de leidinggevende of KAM-functionaris contact met u opnemen voor overleg of een toelichting. De leidinggevende of KAM-functionaris registreert de bevindingen bij uw melding. Van de afhandeling van de klacht of feedback krijgt u schriftelijk of telefonisch bericht.
  • Alle meldingen worden doorgestuurd naar het laboratoriummanagement. Het laboratoriummanagement geeft aan welke maatregelen er getroffen moeten worden naar aanleiding van uw melding. De KAM-functionaris controleert of de corrigerende maatregelen die uitgevoerd worden ook het gewenste resultaat hebben.