Op het aanvraagformulier moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • Persoonsgegevens van de patiënt
 • Naam en telefoonnummer of piepernummer aanvragend arts
 • (indien van toepassing) Naam instelling, verpleegafdeling of polikliniek
 • Datum afname materiaal
 • Soort / herkomst / wijze afname materiaal
  (Dit is van belang bij het inzetten en beoordelen van kweken)
 • Gewenst onderzoek
  (Bv. onderzoek op banale bacteriën, op Mycobacteriën, op gisten en schimmels, op parasieten, op antistoffen tegen kinkhoest etc).
 • Klinische gegevens (verplicht):
  - Eerste ziektedag
  - Soort en verloop infectie
  - Eventueel onderliggend lijden
 • En verder indien van toepassing:
  - Recent gereisd: waarheen/ duur/ terug sinds
  - Recent verblijf in buitenlands ziekenhuis
  - Diercontact
  - Lichaamsvreemd materiaal
 • Antibioticumgebruik
  (Recent antibioticumgebruik beïnvloedt de kweekprocedure en de interpretatie van het resultaat).