• Medisch microbiologisch laboratoriumonderzoek staat of valt met de zorg waarmee het materiaal wordt afgenomen, de wijze waarop het materiaal na afname wordt opgeslagen en vervoerd, en de tijd die verstrijkt tussen afname en aankomst ervan op het laboratorium.
  • Voor de tijd die verstrijkt tussen afname en aankomst op het laboratorium wordt een termijn voor betrouwbaar onderzoek aangehouden. Dit termijn kan per onderzoek verschillen. Materialen, waarvan blijkt dat deze tijd is overschreden of dat deze tijd onbekend is, worden wel in behandeling genomen.
  • Voor het transport tussen afname en aankomst op het laboratorium zijn condities opgesteld. Deze condities kunnen per onderzoek verschillen.
  • Materialen, waarvan blijkt dat de transportcondities niet juist zijn geweest of onbekend zijn, worden wel in behandeling genomen.
  • Daarnaast zijn klinische gegevens onontbeerlijk voor een goede en gerichte diagnostiek.
  • Plak altijd een etiket met minimaal de geboortenaam, voorletters en geboortedatum van de patiënt op het transportmateriaal (eSwab, buis, potje etc.).
  • Voor het verzendklaar maken van het diagnostisch materiaal zie: Hoe pak ik het diagnostisch materiaal veilig voor transport in (PDF)?