Doet u de aanvraag niet via een koppeling in ZorgDomein? Gebruik dan een papieren aanvraagformulier. We kunnen de aanvraag alleen afhandelen als het formulier compleet en duidelijk is ingevuld. De gegevens die wij minimaal nodig hebben zijn:

 • Patiëntgegevens
  - naam
  - adres
  - woonplaats
  - geboortedatum
  - BSN-nummer
  - patiëntennummer
 • Gegevens aanvragend arts
  - naam
  - adres
  - telefoonnummer
 • Aard materiaal
  - lokalisatie
  - zijdigheid
  - aantallen ingezonden monsters
 • Klinische gegevens die relevant zijn voor de differentiaal diagnose
 • Vraagstelling
 • Eventuele aanvragen voor speciale technieken
 • Zijn er afwijkingen bij afname? Meld dit dan ook op het formulier. Afwijkingen bij de afname kunnen van invloed zijn op de uitslag

Is het patiëntmateriaal niet of niet juist geïdentificeerd? Dan leidt dat tot vertraging. Als het materiaal niet te identificeren is, sturen wij het terug naar de aanvrager. Is de aanvrager niet bekend? Dan vernietigen wij het materiaal na 4 weken.

Verder nemen wij materiaal niet in behandeling als:

 • De onderverdeling op het ingezonden materiaal afwijkt van de op het aanvraagformulier aangegeven onderverdeling.
 • Het materiaal in een injectiespuit wordt aangeleverd en/of nog voorzien is van een injectienaald. Materiaal dat met een injectiespuiten wordt afgenomen, moet altijd worden uitgespoten in het daarvoor bestemde potje.