Reumatologie, osteoporose en fractuurpreventie

Deze online Agora stond in het teken van Reumatologie en de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2022. Deelnemers werden meegenomen de richtlijn en de nieuwe aanbevelingen ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en follow-up van deze patiënten.

Naast de beschikbare anti-osteoporose medicatie en de plaatsbepaling in de eerste en tweede lijn, was er speciale aandacht voor het middel Denosumab. Ook namen we de verschillende 'DMARD's' (disease modifying anti-rheumatic drugs) door, met nadruk op de mogelijke complicaties/bijwerkingen van deze medicamenten.

We bekeken dit vanuit actuele casuïstiek: is het een casus voor de eerste of tweede lijn? En welke rol kan teleconsultatie spelen om de zorg zo optimaal mogelijk rondom de patiënt af te stemmen?

Tot slot was er veel aandacht voor de verschillende bijwerkingen bij medicatie, het hoe en wat rond biologicals en plaatsbepaling van de botvormende medicatie.

Presentaties