Voor een afspraak met een specialist heeft u een doorverwijzing nodig. Deze doorverwijzing krijgt u meestal van uw huisarts. In veel gevallen stuurt de huisarts de verwijzing digitaal door naar ons ziekenhuis. U hoeft dan niets te doen.

In het HagaZiekenhuis onderzoekt een specialist de doorverwijzing. Dat doet hij of zij door de volgende vragen te beantwoorden.

  • Hoe snel moet u geholpen worden?
  • Welke zorgverlener kan u het beste helpen?
  • Moet u naar het ziekenhuis komen of kunnen we u op een andere manier helpen?

Het is niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te komen. Soms kunnen we u helpen met een (beeld)belafspraak.

In het overzicht op www.hagaziekenhuis.nl/wachttijden leest u hoeveel dagen u ongeveer moet wachten op uw eerste afspraak met de specialist, uw onderzoek of uw behandeling. Patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben, helpen we eerst. De wachttijd kan voor u korter of langer zijn. U mag erop rekenen dat u in dringende gevallen altijd op tijd in het HagaZiekenhuis terecht kunt.

Zorgsoort

De wachttijden staan vermeld per specialisme en zijn verdeeld in drie soorten zorg:

  • Polikliniek
  • Diagnostiek (onderzoek)
  • Behandeling

Eerste afspraak

In de eerste rij (‘Algemeen’) leest u hoeveel dagen u ongeveer moet wachten op uw eerste afspraak. Deze afspraak is via (beeld)bellen of op de polikliniek.

Door de zorg voor COVID-patiënten kunnen we niet alle reguliere zorg leveren. In sommige gevallen is daarom moeilijk te zeggen hoe lang de wachttijd is. In het overzicht leest u daarom niet het aantal wachtdagen, maar ‘n.n.t.b.’ (niet nader te bepalen). De specialist beoordeelt hoe snel u geholpen moet worden.

Diagnostiek (onderzoek)

De wachttijd voor een onderzoek gaat in op het moment dat de arts het onderzoek aanvraagt.

Behandeling

De wachttijd geldt vanaf het moment dat u en uw arts afspreken om u te behandelen.

Maximaal aanvaardbare wachttijden

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen afspraken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijd. Dit noemen we de Treeknorm. Voor een afspraak op de polikliniek is de wachttijd maximaal 4 weken (28 dagen). Dit geldt ook voor een onderzoek. Voor een behandeling is langer: 7 weken (49 dagen).

Vindt u de wachttijd te lang? Neem dan contact op met de afdeling. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Met ondersteuning van uw zorgverzekeraar wordt u mogelijk (ergens anders) sneller geholpen.

Orthopedische behandeling in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Vanaf juli 2020 werken de orthopeden uit het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf en LangeLand Ziekenhuis samen in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC). In dit centrum bundelen we onze kennis en ervaring. Zo kunnen we u de allerbeste zorg bieden.

Voor een eerste afspraak bent u van harte welkom in het HagaZiekenhuis op locatie Leyweg. Een van onze orthopeden onderzoekt dan waar u last van heeft. Is een behandeling nodig? Dan helpen we u verder in het RHOC in Zoetermeer.